Kundanpassning

LED L4 Wide Beam

Vi konstruerar och tillverkar våra armaturer från grunden, och har extremt stora möjligheter att anpassa våra lösningar till lokaler med särskilda förutsättningar.

Som ett exempel på kundanpassning vill vi lyfta fram vår belysning av Vänerhamns lagerlokal. Här fanns befintliga armaturvajrar över truckgångarna och en önskan om stark belysning mellan dem. Med tidigare lösning hade man ljust endast i gångarna och mörkt i arbetsområden. Skulle man ha löst detta med konventionella armaturer skulle det ha krävt nya vajerdragningar och betydligt fler armaturer.

För att undvika detta utvecklade vi L4 Wide Beam, en high bay-armatur med mycket stor spridningsvinkel, så att vi kunde ersätta de konventionella armaturerna med en ny kundanpassad konstruktion. En kombination av olika geniala tekniska lösningar möjliggjorde att kunden kunde behålla sina befintliga armaturplaceringar och kombinera en stor energibesparing med rejält sänkta installationskostnader, och ändå få ett bra arbetsljus överallt där det behövdes. Sammantaget gjorde detta vår lösning mycket kostnadseffektiv.

LED L4 Wide Beam

Vi ser alltid till helheten i varje projekt och tar fram en ljusberäkning för era specifika behov. Det handlar inte bara om ett tillräckligt starkt, jämnt och behagligt ljus och hög energieffektivitet, utan även om andra faktorer som kan sänka er totalkostnad. Antal armaturer är ofta en viktig del i detta.

Om ni har ett projekt som inte går att genomföra med de standardarmaturer som finns på marknaden så är vi rätt val för er. Tveka inte att höra av er till våra säljare!