Om oss

LUMINE LED är sedan 2002 en av de mest innovativa tillverkarna av LED belysning i Europa.

Vi erbjuder det senaste inom energibesparande led teknik, drivdon, optik och kylning.

Våra nya industriarmaturer CYRUS och METRIX erbjuder överlägsen effektivitet och energibesparing. Armaturerna tar i förhållande till sin effektivitet liten plats, är enkel att montera och har liten eller ingen underhållskostnad. Vi erbjuder vidare lösningar för sammankoppling och fästen för slutmontering samt styrning för belysningskontroll.

Sedan 2019 föregår i huvudsak nyutveckling och produktion i- och via vårt dotterbolag i Serbien, LUMINE R&D/Production.
Vi arbetar huvudsakligen med applikations orienterad produktions teknologi för flexibla och kosteffektiva lösningar och möjliggör kontinuerlig utveckling av nya kundanpassade lösningar och tillpassa produktionen till marknadens växlande behov.

Företaget innehar stor teknisk kunskap och utvecklar, tillverkar och kvalitetssäkrar egna produkter både på huvudkontorets anläggning i Karlstad, Sverige och vid dotterbolaget Lumine LED RS produktionsanläggning i Serbien.

Våra underleverantör och leverantörer väljes med kvalitet, miljö- och kosteffektivitet som högsta prioritet och de flesta är ISO-certifierade enligt 9001. Lumine LED RS har påbörjat processen och arbetet med att bli certifierade enligt ISO 9001 och Lumine LED AB med att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001 och tredjepartscertifierade enligt ISO 9001.

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra företagets egna produkter, själva och i samarbete med utvalda leverantörer. Detta gäller också förpackningar och övrigt emballage för att tillfredsställa både våra och framtida krav till miljöanpassning, effektiv miljövänlig produktion, lagring och transport.

Våra produkter och produktionseffektivitet är i framkant av kommande och redan gällande förordningar och produkterna är erkänt energireducerande.

 

Hamid Yousefsadegan

CEO