Filter

Stora områden kräver Strålkastare som ger mycket ljus.

Strålkastare är den optimala och mest effektiva lösningen för att belysa stora områden.

En stor fördel med strålkastare är möjligheten att rikta stora mängder ljus till specifika punkter.

Detta är en mycket viktig förutsättning när man planerar ljuset för optimal ljusmiljö och energieffektivitet.

Strålkastare

Utomhusbelysning kräver IP-och IK klassifikationer:

När man installerar ljus utomhus är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka livslängden på din led armatur.

Led strålkastare har ofta IP-och IK klassificeringar som gör att den klarar av miljöer där stora mängder regn kan hamna direkt på strålkastaren, tråkigt nog krävs ofta en IK-klassning

på 08 eller mer, då strålkastarna kan utsättas för risken att bli vandaliserade och sönderslagna är det mycket viktigt att installera armaturer som klarar av hårda slag med olika typer av verktyg.

Vart används strålkastare?

På fasaden i hemmet:

Strålkastare kan användas i princip överallt, då de finns i alla effekter mellan 5-1200W.

Detta gör att du alltid kan hitta en variant som passar ditt ändamål, oavsett om du önskar belysa din fasad i hemmet, på jobbet.

Ofta kan en mindre strålkastare med rörelsevakt hjälpa att öka säkerheten i hem och andra typer av lokaler.

Inbrottstjuvar brukar välja lokaler/hem som är dåligt belysta så de får begå sina brott i fred utan risk för att bli sedda.

Detta gör en led strålkastare med rörelsevakt till en mycket god investering och säkerhetsåtgärd för ditt hem.

Idrottsområden och industrier:

Det är även mycket vanligt att strålkastare används för att belysa olika typer av sportanläggningar utomhus, som fotbollsplaner, friidrottsanläggningar.

Led strålkastare passar även bra in i industrier som hamnar, byggarbetsplatser.

Då bra och jämnt ljus är en mycket viktig förutsättning för att arbetare skall kunna utföra ett säkert arbete på industrier är det mycket viktigt att

ta hänsyn till att rätt armaturer installeras på rätt sätt, för att optimera säkerhet och drift.

Lumine LED är experter på att belysa stora industrier och har stora erfarenheter av att genomföra denna typ av projekt.

Vi hjälper dig planera projekten och genomföra dem, vi grundar våra lösningsförslag och offerter på ljusberäkningar anpassade efter din exakta miljö.

På så vis kan vi i kommunikation hitta den bästa lösningen för dig, där du kan få den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen för verksamheten.

Parkeringar:

Det är mycket vanligt att använda sig av strålkastare på stora offentliga parkeringar.

Tack vare sin effektivitet kan ett förhållandevis lågt antal strålkastare ge mycket bra ljus på parkeringsplatser, som ökar synligheten och minskar risken för olyckor.

Äventyr och fritidsaktiviteter:

Det är mycket vanligt att man använder olika former av mindre och batteridrivna led strålkastare när man campar/tältar.

Bra ljus är mycket viktigt för att navigera och minska risken av olyckor pga. dålig syn när man befinner sig i naturen.

LED Strålkastares Egenskaper

 1. Energieffektivitet:

  En av de mest framträdande fördelarna med LED strålkastare är deras imponerande energieffektivitet. De genererar starkt ljus med låg energiförbrukning,

  vilket resulterar i lägre elkostnader och en positiv miljöpåverkan. Du kan spara mycket pengar genom att ersätta gamla halogenstrålkastare mot mer energieffektiva och hållbara led strålkastare.

 2. Lång Livslängd:

  Led strålkastare har en lång livslängd jämfört med traditionella ljuskällor. Led chip genererar även mindre värme än traditionella ljuskällor,

  med hjälp av ett chassi i aluminium och integrerad värmeavledning ökar livslängden på de enskilda komponenterna. Detta minskar behovet av frekvent utbyte och underhåll,

  vilket är särskilt viktigt i miljöer där installationer måste ske på hög höjd men även i situationer där tillgängligheten är avgörande.

 3. Miljövänliga:

  Moderna led strålkastare innehåller inte farliga ämnen som kvicksilver, vilket gör dem mer miljövänliga än vissa andra typer av ljuskällor.

  Du får även ut mer ljus till en lägre strömförbrukning. Dessutom kan de enkelt återvinnas och därmed bidra till att minska avfallsmängden.

 4. Strålkastare, Omedelbar Belysning:

  När en LED strålkastare slås på ger den omedelbart starkt och jämnt ljus utan behov av uppvärmningstid.

 5. Justerbar Ljusstyrka och Färgtemperatur:

  Många moderna LED strålkastare erbjuder justerbara ljusstyrkenivåer och färgtemperaturer.

  Detta ger användarna flexibilitet att anpassa belysningen efter specifika behov och preferenser. Vi hjälper dig att ta fram de mest funktionella och effektiva styrnings lösningarna.

 6. Hållbar Konstruktion:

  LED strålkastare är vanligtvis konstruerade med hållbara material som är motståndskraftiga mot väder och yttre påverkan.

  Detta gör dem lämpliga för utomhusbruk och tuffa miljöer.

LED Strålkastare och Energibesparing

Strålkastare LED har revolutionerat belysningsindustrin genom att erbjuda en betydande energibesparing jämfört med konventionella strålkastare.

Den avancerade LED-teknologin möjliggör hög ljudproduktion med minimal energiförbrukning,

vilket inte bara minskar elkostnaderna utan också minimerar den negativa miljöpåverkan.

Detta är av största betydelse för en stor industri som kan göra enorma besparingar genom att väl planera sin belysning i samarbete med oss.

Denna energieffektivitet är särskilt viktig i dagens samhälle, där ekonomisk hållbarhet och miljömedvetenhet står i fokus.

Att byta till LED strålkastare kan vara en lönsam investering på lång sikt, eftersom de inte bara ger kostnadsbesparingar genom lägre elkostnader,

utan också genom den minskade frekvensen av lampbyte och underhåll.

Många företag och organisationer över hela världen har redan omfamnat denna teknologi, däremot ser vi att det finns många lokaler och industrier som inte är med i utvecklingen.

Lumine LED uppmanar att se över dagens belysningslösning och vi vill hjälpa er ta fram en lösning, som ska hjälpa både enskilda industrier och

samhället i helhet att arbeta med bra ljus som ger goda förutsättningar för effektivitet, säkerhet, ekonomisk tillväxt men även hållbart ur ett miljöperspektiv.