Filter

LED armaturer: En modern lösning som kan anpassas utifrån alla miljöer

LED belysning och LED armaturer har under det senaste decenniet revolutionerat hela belysningsindustrin. Alla kan ta del av fördelarna med moderna led armaturer, då de erbjuder stor flexibilitet för alla typer av användningsområden. Moderna led-armaturer har idag blivit synonymt med hållbarhet, energieffektivitet och bra ljus.

Vad är en LED armatur?

En LED armatur är en komplett enhet som integrerar LED-ljuskällor och drivdon sammankopplade i ett chassi. Fördelen med en lösning integrerade med alla enskilda elektriska komponenter är möjligheten att anpassa chassit i både form, storlek och material för att effektivisera allt ifrån leverans, installation, ljuseffektivitet och livslängd. Detta blir en stor bidragande faktor till lägre installations och underhållskostnader men även en minskad miljöpåverkan.

Användningsområden för LED Armaturer

Led armaturer är ett brett begrepp och används i alla typer av applikationer med behov av bra och energieffektivt ljus med lång livslängd.

 1. Industrier:

  LED armaturer används ofta i industriella och kommersiella lokaler som fabriker och verkstäder. I dessa typer av miljöer är bra belysning med jämn ljusbild av största vikt. I stora lokaler/verkstäder är det vanligt med höga driftskostnader, en investering i rätt typ av LED armatur är därför mycket viktigt för att i längden göra stora besparingar. Bra belysning och synlighet ger även minskad risk i olyckor. Det är även en god förutsättning för att effektivt arbete ska utföras i lokalen.

 2. Garagebelysning:

  Armaturer för garage erbjuder stark och jämn belysning, detta underlättar parkering med bilen i trånga utrymmen. Led armatur garage kan även bli en stor del av inredningen I garaget.

 3. Offentliga Byggnader:

  Armaturer används i offentliga byggnader som skolor, sjukhus och offentliga kontor för att säkerställa optimal belysning och skapa en trivsam miljö för användarna. Samtidigt är god belysning av största vikt för att bibehålla fokus och öka mottagligheten för ny information under längre dagar.

 4. Utomhusbelysning:

  Armaturer för utomhusbruk är konstruerade för att tåla väder, vind och eventuell risk för vandalisering. Vill du installera en Led armatur utomhus bör du ta miljön till hänsyn och välja rätt armatur utifrån förutsättningarna där den skall installeras. Lumine LED hjälper dig att välja rätt lösning och produkt som klarar av alla möjliga utmaningar.

 5. Kontorsbelysning:

  Precis som i övriga områden är det viktigt med en bra belysning på kontoret. Detta för att arbete skall kunna utföras effektivt under långa dagar. Led armaturer som är flimmerfria underlättar ansträngningen i ögon och huvud, detta minskar risken för huvudvärk och trötthet mot slutet på dagen.

Fördelar med moderna LED Armaturer

 1. Energieffektivitet:

  En av de största fördelarna av att installera nya led armaturer i stället för konventionella lysrör eller andra typer av ljuskällor är den höga energieffektiviteten. En led armatur kan utvinna mer ljus till lägre strömförbrukning. Detta är en mycket god investering i både ekonomiska-och miljöaspekter.

 2. Lång Livslängd:

  En led armatur har betydligt längre livslängd än traditionella ljuskällor. Detta minimerar behovet av frekvent underhåll och lampbyten. Därmed minskar behovet av underhåll och ersättning när brinntiden är över. Led armaturer lyser oftast upp till 50,000h. Det innebär att de kan brukas i över 15 år, räknat med att den står på 50h/vecka, 52 veckor/år.

 3. Snabb Start och Återhämtning:

  LED armaturer tänds omedelbart utan uppvärmningstid. Detta gör att mer ström omvandlas till ljus, i stället för värme som påverkar livslängden negativt på de elektriska komponenterna. Dessutom kan de slås av och på upprepade gånger utan att påverka deras livslängd eller prestanda.

 4. Justerbar Ljusstyrka och Färgtemperatur:

  Många LED armaturer erbjuder möjligheten att justera ljusstyrka och färgtemperatur enligt användarnas preferenser och krav. Alla led ljuskällor kan gå att dimma. Lumine led hjälper dig att ta fram den mest kostnadseffektiva och funktionella styrningen för din led armatur, så du enkelt kan ha full kontroll över ljusstyrkan.

 5. Miljövänliga:

  LED-lampor innehåller inga farliga ämnen som kvicksilver och är fullt återvinningsbara. Lumine led hjälper även våra kunder att ”renovera” sina led armaturer som inte längre lyser. Då komponenterna är enkla att ersätta går det både snabbt och effektivt att vinna spara mer pengar och resurser. Deras låga energiförbrukning minskar också koldioxidutsläppen och stöder hållbarhetsinitiativ.

LED Armaturer för Garage:

Optimal Belysning och Säkerhet

LED armaturer för garage har blivit allt vanligare på grund av deras förmåga att skapa en väl upplyst och säker miljö. Oavsett om det är ett privat hemgarage eller ett kommersiellt parkeringshus, är rätt belysning avgörande för att minska risken för olyckor och skapa en trygg atmosfär. Lumine LED skapar ljus simulationer, där vi kan säkerställa att kraven bemöts utifrån måtten på din lokal eller ditt garage.

LED Armaturer för Utomhusbruk:

LED armaturer för utomhusbruk spelar en nyckelroll när det gäller att belysa trädgårdar, gångvägar, parker och andra utomhusområden. Dessa armaturer är konstruerade för att tåla väder och klimatpåfrestningar samtidigt som det kan bidra till ökad säkerhet och trygghet men även ger möjlighet för design och estetiska uttryck. Lumine LED säkerställer att led armaturen klarar av miljön som den utsätts för och ger det önskade ljuset medan du kan välja vilken design och ljusfärg du vill ha på armaturen.

Lumine LED erbjuder ett stort urval av armaturer som är anpassade för alla typer av miljöer och ändamål. Vi har stor erfarenhet inom flera typer av projekt som stora ishockeyarenor, fotbollsplaner, byggarbetsplatser och kontor m.m. Detta gör att vi är medvetna om utmaningar och viktiga krav. Kontakta gärna oss om du önskar hjälp med ditt nästa belysningsprojekt.

Info@lumine.se

054-887 64 30